Akder - Akışkan Gücü Derneği

Hidrolik, temel anlamda basınçlı sıvılar ile gücün üretimi, kontrolü ve iletimi ile ilgili teknolojiyi ifade eder. Etmolojik olarak su anlamına gelen Yunanca “Hydor” sözcüğünden türeyen hidrolik, tarihin ilk çağlarından itibaren akarsulardan su değirmenleri aracılığı ile güç elde etmek gibi işlemleri ifade etmekte idi. İlerleyen billim ve teknoloji ile birlikte, hidroliğin ifade ettiği anlamda değişikliğe uğramış, daha ziyade yüksek basınçlı düşük debilisistemler ile gücün kontrolü ve iletimini konu alan bir teknoloji haline gelmiştir.

 

Modern anlamda ilk hidrolik uygulamasının 1906 yılında USS Virginia’ da basınçlı yağ kullanarak top yükseliş ve kontrol sistemlerinin gerçekleştirilmesi ile başlandığı kabul edilir.

 

Bu adımı takriben özellikle sızdırmazlık elemanları konusunda gerçekleşen teknolojik buluşlar sonucunda hidrolik hızla gelişmeye başlamış ve 1926 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde bilinen ilk hidrolik güç ünitesi üretilmştir. 1936 yılında Harry Vickers’ in pilot kumandalı emniyet valfi icadı ile devam eden gelişmeler II. Dünya Savaşı ile birlikte gelen dev teknolojik adımlar içerisinde yerini bulmuş ve hemen hemen tüm hidrolik devre elemanları bu kısa süreç içerisinde uygulamaya sokulmuştur. 1950 yılında Jean Mercier  lastik ayırıcılı biriktiriciyi (balonlu akümülatör), 1958’ de Moog MIT’ de elektrohidrolik servo valfi icat etmiştir.

 

Murat Babuçcu