Akder - Akışkan Gücü Derneği

Hidrolik yağlar devrelerde kuvvet ve hareket iletimi sağlamak amacıyla kullanılır. Herhangi bir sıvı yerine belli sınıfları olan hidrolik yağların kullanılmasının temel amacı devre elemanlarını aşınmalara, korozyona karşı korumak ve uygun viskozite değerine sahip olması ile birlikte devre elemanlarındaki boşluklardan yüksek miktarda sıvı kaçışını engellemektir.

 

Hidrolik yağların devredeki görevleri şu şekilde özetleyebiliriz;

1.Kuvvet ve hareketlerin iletimi 

2.Sürtünme ve aşınmaya karşı koruma

3.Sızdırmazlık

4.Soğutma

5.Korozyona karşı koruma

Viskozite (yapışkanlık): Akışkanın akmaya karşı gösterdiği direncin bir ölçüsüdür.Birimi cSt ( senti stok , mm²/ s , 40º C ) dur. Düşük viskozite değeri ince yağı, yüksek viskozite değeri kalın, zor akan yağı gösterir.

Kullanılan yağın özelliiğine bağlı olarak az yada çok tüm hidrolik yağların sıcaklıkla viskozite değerleri değişir. Artan sıcaklıkla birlikte viskozite değeri düşer. Aşağıdaki şekilde sağ tarafta bulunan grafik değişik yağlar için sıcaklık-viskozite değişimini içermektedir. Piyasada sıklıkla kullanılan 32 numara yağ, 46 numara yağ gibi ifadeler yağın viskozite değerini belirtmektedir. 32 Numara yağ dediğimizde bahsettiğimiz 40 derece sıcaklıkta 32 cSt viskozite değerine sahip yağdır. 

Suyun yaklaşık viskozite değerinin 1 Cst olduğunu düşünürsek 32 numara bir yağın sudan 32 kat daha yapışkan olduğunu söyleyebiliriz. Hidrolik devrelerde kullanılacak yağın çalışma sıcaklığındaki viskozite değerine ilişkin yukarıda sol tarafta gösterilen tablodan da görüleceği üzere 10-50 Cst viskozite aralığı optimum yağma olanağı sağlamaktadır. Sıcaklık sebebiyle yada herhangi bir etkenden dolayı viskozitenin 10 Cst değerinin altına düşmesi yağın incelmesi sebebiyle kaçaklarda artışa, bu da sistem verimliliğini düşmesine sebeb olacakdır. Viskozite değerinin daha fazla düşmesi ise mekanik sürtünmelere ve ekipmanlarının aşınarak bozulmalarına sebep olacaktır. 50 Cst değerinin üzerindeki viskozite değeri ise yağ sirkülasyonunda ilave sürtünmeler yaratacağından dolayı yine verim kaybına sebep olacak aynı zamanda özellikle pompanın yağı emmesinde problemler ortaya çıkaracaktır.

 

 

CETOP RP 91 H VE RP 86 H STANDARTLARINDA HİDROLİK SİSTEM AKIŞKANLARI

 

HH: Katıksız madeni yağlar

HL: Oksidasyona ve korozyona karşı korunmuş katıklı yağlar.

HM: HL özelliklerine ek olarak aşınmaya dayanıklılığı artırılmış yağlar.

HV: HM özelliklerine ek olarak viskozitenin sıcaklıkla değişimini iyileştiren ek katıklı yağlar.

 

Zor tutuşan yağ sınıfları;

HFA: Su içinde %10’a kadar yağ ve yağlayıcı özelliği olan başka maddeleri ihtiva eden emülsiyonlardır.

HFB: Yağ içinde su emülsiyonları.

HFC: Glikol Solüsyonları %40 civarında su ihtiva eder.

HFD: Sentetik akışkanlar.

 

Daha detaylı bilgi için Ahmet K. Güven' in HİDROLİK YAĞLARIN ANA FONKSİYONLARI VE HİDROLİK YAĞ SEÇİMİ adlı makalesi okunabilir.