CETOP(Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques) Avrupa Akışkan Gücü Komitesidir. 

CETOP, akışkan gücü sektörünü Avrupa’da temsil etmektedir. 50 yıldan daha uzun bir süre önce, ulusal akışkan gücü dernekleri, Avrupa Birliği fikrini öngörerek 15 Haziran 1962’de Stockholm’de Avrupa Akışkan Gücü Komitesi CETOP’u kurdular. Böylece, Avrupa düzeyinde karşılıklı işbirliği, iletişim ve güvene dayalı ve endüstrinin tümünün yararına bir temel oluşturdular.

CETOP, 18 ülkeden derneklerin ait olduğu bir şemsiye organizasyondur. Böylece CETOP, yaklaşık 70.000 kişinin istihdam edildiği ve 13 milyar EURO'luk piyasa değeri olan başlıca üreticiler ve aynı zamanda bayiler olmak üzere 1000'in üzerinde şirketi temsil etmektedir. Bu, çoğu ülke için sektörün% 80-90'ı olarak çok yüksek bir orandır. Bu üye dernekler aracılığıyla, Avrupa'daki bütün ünlü şirketler Avrupa komitesine bağlıdır. Bu şirketlerin birçoğu, akışkan gücü üreticileri ve uluslararası pazarlarda önde gelen oyunculardır.

CETOP'un amacı Avrupa akışkan gücü endüstrisi adına konuşmaktır. Kuzey, Orta ve Güney Avrupa ile ilgili olarak, şemsiye organizasyon rolü konusunda oldukça başarılı olmuştur. Neredeyse tüm ilgili Avrupa ulusal akışkan gücü dernekleri CETOP üyesidir. Öte yandan, genişletilmiş Avrupa Birliği ülkelerinde ve Doğu Avrupa’da, CETOP’un hala yararlanabilecekleri önemli bir potansiyeli var. Çek Cumhuriyeti, Polonya, Romanya ve Slovenya gibi bu ülkelerin bir kısmı, ulusal dernekleri aracılığıyla CETOP'ta zaten temsil edilirken, CETOP diğer ülkelerle temasa geçme sürecindedir. Bunlara Bulgaristan, Ukrayna, Slovakya ve Macaristan dahildir. CETOP ayrıca diğer ülkelerle ileride temaslar kurmayı da amaçlamaktadır. Kuşkusuz, hiçbir akışkan gücü derneğinin olmadığı bazı ülkeler olacaktır. Böyle durumlarda CETOP, benzer nitelikteki diğer kuruluşlarla temasa geçecektir.

CETOP ayrıca dünyanın diğer bölgelerinde iyi bağlantılara sahiptir ve gerektiğinde ilgili akışkan gücü dernekleriyle yakın işbirliği ve karşılıklı güven içinde çalışmaktadır. Bu dernekler Amerika'da NFPA, Hindistan'da FPSI, Japonya'da JFPA, Çin'de CHPSA, Tayvan'da TFPA ve Güney Afrika'da SAFPA'dır. Ortak projeler, en çok dünya çapında bir istatistiksel sistemin geliştirilmesine yönelik olacaktır. Başka bir faaliyet müşteri endüstriler ile diyalog kurmaktır. Avrupa sanayi komiteleri öncelikle bunun için yararlı bir araç olacaktır. CETOP, eğitim alanında ortak girişimler öngörmektedir. Çünkü akışkan gücü alanında iyi eğitimli uzman personel bu müşteri endüstrileri için de önemli bir faktördür. Önerilen diğer faaliyet alanları pazar gözlemi ve istatistiktir.