Akder - Akışkan Gücü Derneği

Şemsettin IŞIL

1958 yılı İstanbul doğumludur. 1980 yılında İ.T.Ü. Makina Fakültesi’nden mezun oldu. 1980 – 1982 yılları arasında yine İ.T.Ü. ’de “Sanayi” dalında Yüksek Lisans eğitimine katıldı. Profesyonel hayata atıldığı ilk yıldan itibaren Hidrolik ve Pnömatik konularında, Proje, Sistem Tasarımı, Araştırma-Geliştirme, Satış ve Eğitim alanında çalışmalarda bulundu. Muhtelif ülkelerde, özellikle Hidrolik ve Pnömatik konularında uzmanlık eğitimlerine katıldı, yurt içinde değişik sanayi ve eğitim kuruluşlarında düzenlenen eğitim seminerlerinde uzman eğitici olarak sektörün gelişmesine hizmet etti.

Değişik sektörlerde yine Hidrolik, Pnömatik ve Otomasyon konulu sayısız projelerin yönetimini üstlendi. Hidrolik ve Pnömatik konusunda kitap, dergi ve teknik yayınlarda çok sayıda yazıları yayınlandı. AKDER Akışkan Gücü Derneği’nin III. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptı. AKDER ve Makina Mühendisleri Odası’nın müştereken düzenlediği Ulusal Hidrolik ve Pnömatik Kongreleri’nin düzenlenmesinde Yürütme Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak görev aldı. Halen ROTA Teknik A.Ş.’nin Kurucu ortağı olarak aynı alanda çalışmalarına devam etmektedir.