Akder - Akışkan Gücü Derneği

Fatih ÖZCAN

1956 yılında İstanbul ’da doğdu. 1979 yılında İ.T.Ü. Makine Fakültesinden mezun oldu.1979’dan beri Hidrolik, Pnömatik Tahrik ve Kontrol konularında projelendirme, sistem tasarımı, eğitim, servis ve satış alanlarında çalıştı. Hidrolik ,Pnömatik ve Otomasyon konularında çok sayıda projenin tasarım ve yönetimini üstlendi. Endüstriyel Hidrolik ve Pnömatik konularında yayınlanmış 2 kitabı vardır. İ.T.Ü Makine Fakültesinde Hidrolik ve Pnömatik derslerini verdi (1994 – 2001).

Muhtelif sanayi kuruluşlarında düzenlenen eğitimlerde uzman eğitici olarak görev aldı. Makine Mühendisleri Odası ile AKDER ’in ortaklaşa düzenlediği Ulusal Hidrolik ve Pnömatik Kongreleri ’nde Danışmanlar Kurulu Üyesi sıfatıyla aktif rol aldı. Halen Rota Teknik A.Ş. ’nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaktadır.