Akder - Akışkan Gücü Derneği

Bu girişim işverenlere bir CETOP sertifikası almayı başarmış bir kişinin; yetenek, bilgi ve becerilerini tanımalarına imkan verecek ve bu durum kalite güvenilirliği açısından onlara büyük bir garanti sunacaktır.

 

1. BEKLENEN SONUÇ

Tasarı; CETOP kalitesinin, akışkan gücü eğitim ve pratiğinde bütün Avrupa için bir örnek olay olarak değerlendirilecek ve aynı zamanda Avrupa içinde iş gücü ve beceri transferi için çok önemli bir fırsat da oluşturacaktır.

 

2. UYGULAMA VE YÖNETİM NASIL OLACAKTIR?

 

Bu uyum programının uygulama ve yönetim sorumluluğu tamamen CETOP üyesi milli derneğe ait olacaktır(tamamen böyle geliştirilmiş ve onaylanmıştır).

 

Bütün üye derneklerin; temsil ettikleri ülkelerinde mevcut çeşitli eğitim ve öğretim organizasyonlarını CETOP tavsiyeleri doğrultusunda, tüm kalite gereksinimleri,  onay ve denetimlerini güvence altına almaları beklenir.

 

Bu kılavuz, CETOP eğitim kalitesinin elde edilmesinde başarılı olabilmek için tavsiyeleri sunmakta ve uzmanlık temelli bir yeterlilik ile metodolojisini de kazanımları ile birlikte açıklamaktadır.

 

Bütün CETOP dernekleri için hedef,  kendi eğitim sistemleri içerisinde başarılı sonuçlar almaktır. Bütün organizasyonlara, başarılı olmanın gerektirdiği süreçte uygulama ve geliştirme için tam bir esneklik ve özgürlük verirler. 

 

Dernekler ayrıca bu tavsiyeleri eğitim organizasyonlarına ulaştırmak, tavsiye etmek ve desteklemekten sorumludur. Ayrıca kendi üyeleri vasıtasıyla yardımcı olmak, gerekli kaynakları sunmak ve desteklemek durumundadırlar.

 

Her CETOP üyesi dernek, “kişisel seviye başarısı” olarak kabul ettiği bu eğitimlere gerekli sertifikaları verecektir. Bu sertifika daha sonra bir CETOP KALİTE SEVİYESİ  başarısı olarak açık bir ifade ile onaylanır.

 

3. CETOP KALİTESİNİN UYGULANMASI İÇİN TASARLANMIŞ MODEL

 

Cetop tavsiyeli merkezler                       Her CETOP üyesi dernek

Şemalar 2 ve 3’e bakınız.                                   ^

 

MESLEKİ EĞİTİM                   Eğitim ve öğretim kuruluşlarına ait Uzmanlık Temelli 

1,2 ve 3                                       Programların geliştirilmesi, sunulması, yönetilmesi ve değerlendirilmesi onlarla özdeşleşir ve onları onaylar ve çok yakın işbirliği yapar.

                                                                            ^

                                             >   SEVİYE 1, SEVİYE 2, SEVİYE 3

Not: CETOP pratik temelli sınavlarda ihtiyaç olabilecek her türlü desteği verir.

 

4. BAŞARININ BİREYSEL KAYITLARI

 

Uzmanlık temelli becerilerin eğitimi ve elde edilmesi döneminde bütün adayların kendi bireysel başarı kayıtlarının tutulması beklenir. Bu dosya, kazanılan bilgi ve uzmanlık temelli becerilerin ve mesleki eğitim seviyesinin bir kanıtı olarak kayıt altına alınır. Bütün bu kayıtlar özgün imzalı olmalı ve devam eden profesyonel gelişmenin temeli olmalıdır.

 

5. ORGANİZE VE BİREYSEL İHTİYAÇLARA UYGUN PRATİK VE TEORİK EĞİTİM SEVİYELERİNİN SUNULMASI

 

Bireysel ihtiyaçların tespiti ve yönlendirilmesi, o kişinin daha önce sahip olduğu bilgi ve deneyimler dikkate alınarak sağlanır. Bu görev tavsiye edilen eğitim merkezlerinin önceden varsayılan bilgi ve deneyimleri ışığında kendi sorumlulukları içindedir.

 

Örnek olarak mesleki seviye3 olan bir kişi eğitim seviyesi3’e her zaman uygun olmayabilir. Kişinin bilgi profiline uygun seviyeye en uygun şekilde yerleştirilmesi gerekir. Kişiler farklı derinlik ve genişlikte bilgilerle birlikte aşağıdaki gibi uzmanlık temelli becerilere ihtiyaç gösterebilirler.

a) Eğitim öncesi sahip olunan bilgi, beceri, deneyim, bir işte çalışıyor veya çalışmıyor olması,

b) Çalışanlar için, işyerinde pozisyonuna uygun beklentiler veya işi ile ilgili özel beceri seviyesi ihtiyaçları. (Örnek: Bir üniversitenin elektronik bölümü mezunu bir kişinin az bir hidrolik bilgisine ihtiyacı olacaktır ve o kişiye muhtemelen seviye 1 yeterli olacaktır.)

 

Onaylı eğitim merkezleri adaylara her seviyede eşit fırsatlar ve aşağıdaki gibi değişik eğitim tarzları  sunmalıdır.

 

- Kısa kurslar ve eğitim modülleri,

- Esnek ve uzaktan eğitim programları,

- Kişisel eğitim.

 

6. SONUÇ

 

Bu uyum girişiminin başarılı bir şekilde uygulanması,  başarılı ve etkili olunması için, bütün CETOP üyesi derneklerin kendi ülkelerinde bir seri uzmanlık temelli eğitim programları kuruluşunu gerçekleştirmeleri, bu programların çeşitli seviye ve ilgili konuları kapsaması gereklidir. Derneklerin; eğitim kuruluşları, sanayinin lider organları, makina imalatçıları ve son kullanıcılar ile çok yakın işbirliği içinde olmaları, eğitim içeriğinin onların ihtiyaçları ile örtüştüğünü görebilmeleri, mesleki standartlar ve teknolojik gelişmeleri çok iyi izlemeleri gerekir.

 

Tavsiye edilen eğitim merkezlerinin benzerleri ile eşdeğer bir eğitim seviyesi ve standartlarının tutturabilmesi ile ilgili olarak CETOP üyesi dernekler; bu merkezlerin kuruluşu, uygulamaları, tüm kalite güvence prosedürlerinin sağlanması için aktif bir rol oynamalıdırlar.

 

 

GRAFİK 1. ORTAK MUTABAKAT(AVRUPA AĞI)

 

                                                       BELÇİKA(FIMOP)

            İNGİLTERE(BFPA)                                                       ÇEK CUMH.(CAHP)  

 

  ALMANYA(VDMA)                                                                          POLONYA(CORP)

                                                  ------------------------------------------

İSPANYA(AIFTOP)                                   CETOP                              FRANSA(UNITOP)

                                                  TAVSİYE EDİLEN MERKEZLER

İTALYA(ASSOFLUID)                       SEVİYE1, 2 VE 3                    NORVEÇ(HPF)                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                            SINAV ADAYLARI

HOLLANDA(FEDA)               -------------------------------------------     SLOVENYA(FTS)

 

  İSVİÇRE(SWISSMEM/GOP)                                                         FİNLANDİYA(FHPA)

 

                                   İSVEÇ(HPF)                                      TÜRKİYE(AKDER)

 

GRAFİK 2. CETOP ONAYLI MERKEZLER

 

Uygulama şeması:

           

           --------------------------------

                       CETOP

 

                   TAVSİYELİ                                                           CETOP üyesi dernek tarafından

                                                                                                    onaylanmış 

                  MERKEZLER    

           -------------------------------

 

Zorunlu özellikleri:

 

- Önceden belirlenmiş laboratuar donanımı,                               Dış denetçiler tarafından en az

- Uzman, deneyimli kadro,                                                          yılda bir kez gözetim denetimi.

- Kabul edilebilir görsel özellikli, bilgi teknolojileri

   ile donatılmış sunum teknikleri,

- Performans gözetimi ve kayıt sistemi için iyi bir yönetim

   sistemi,

- Planlanmış bir kalite ve güvenlik politikası,

- Planlanmış fırsat eşitliği politikası.

 

 

GRAFİK 3. TAVSİYE EDİLEN SINAV METOTLARI

 

UZMANLIK TEMELLİ YETERLİLİKLER İÇİN SINAV METOTLARI

 

Bilgi ve konuları anlama kabiliyeti                            Bilgi, anlama kabiliyeti ve uygulama,

bir seri yazılı ara sınavlardan sonra yazılı bir             bir seri uzmanlık temelli ödevlerle ara  

bir final sınavı ile sonuçlanır.                                     sınavlara tabi tutulur.  Bu sınavlarda 

                                                                                    ana fonksiyonlardan; sistemi kurma,

                                                                                    işletmeye alma, arıza bulma ele alınır. Bu

                                                                                    sınavlar onaylı eğitim uzmanları       tarafından kişiler temelinde gerçekleştirilir. Başarı, farklı şart ve kriterlerde en az  2 performans temelinde elde edilir.

 

                     Tanıklık, uzman eğitimcinin doğrudan gözetimi, soru

                     ve yazılı rapor ve veriler ile temin edilir.

                     Başarı, adayın objektif bir sınavda tatmin edici bir

                     olumlu performansı ile temellendirilir.

 

Programlar, zaman sınırlaması olmaksızın veya geleneksel eğitim sistemlerine benzer şekilde yürütülebilir. Önceki bilgi ve deneyimler de dikkate alınır. Sınavlar, adayların sınava hazır olduklarına, eğitim uzmanı ve sınav uzmanının adayın yeterli bilgi ve  kavrayışa sahip olduğuna ve sınavı kazanacağına inandıkları zaman yapılır. 

                                                                                                

 

Kaynak: CETOP İnternet Sitesi

Tercüme eden: Abdullah Parlar 

December 2023
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Fri Nov 03 @09:00 - 04:30PM
Hidrolik Seviye-1 Eğitimi Karma Grup
Mon Nov 20 @09:00 - 04:30PM
Müşteriye Özel Hidrolik Eğitimi
Tue Nov 21 @09:00 - 04:30PM
Müşteriye Özel Hidrolik Eğitimi
Wed Nov 22 @09:00 - 04:30PM
Müşteriye Özel Hidrolik Eğitimi
Tue Dec 05 @09:00 - 04:30PM
Hidrolik Seviye-1 Eğitimi Karma Grup
Wed Dec 06 @09:00 - 04:30PM
Hidrolik Seviye-1 Eğitimi Karma Grup
Thu Dec 07 @09:00 - 04:30PM
Hidrolik Seviye-1 Eğitimi Karma Grup
Tue Dec 12 @09:00 - 04:30PM
Hidrolik Seviye-1 Eğitimi Karma Grup
Wed Dec 13 @09:00 - 04:30PM
Hidrolik Seviye-1 Eğitimi Karma Grup
Thu Dec 14 @09:00 - 04:30PM
Hidrolik Seviye-1 Eğitimi Karma Grup