Akder - Akışkan Gücü Derneği

CETOP 1962 yılında Avrupa Yağ Hidroliği ve Pnömatik Komisyonu olarak kurulmuştur. 15 Avrupa ülkesinin, içinde 1000’den fazla Avrupa firmasını barındıran Milli Akışkan Gücü Derneklerini temsil etmektedir. 

Akışkan gücü sistemleri ile ilgili yeterlilikler RE 2000/01-H/P

1. GİRİŞ

1.1 CETOP Nedir?

CETOP;  akışkan gücü sanayisine destek, teşvik ve yardım sunar. Ayrıca ISO(International Organisation for Standardisation),  CEN(European Comittee of Standardisation) ve çeşitli milli standard organizasyonları ile işbirliği yaparak konu ile ilgili standartların geliştirilmesinde yardımcı ve yol gösterici olur.

 

 

 

Daha fazla bilgi için CETOP’un internet adresine başvurulabilir. www.cetop.org

 

1.2  Öğretim ve Pratik Yapma Önerisi ve Avrupa İçin Uyum Girişimi

 

Avrupa ve dünyanın, sürekli büyüyen akışkan gücü sistemlerini yürütecek ve yönetecek iyi eğitilmiş vasıflı iş gücüne ihtiyacı vardır. İşte CETOP böyle bir iş gücü yeterliliğini sağlamaya yönelik bir uyum programı önerisi hazırlayarak bir girişim başlatmıştır.

 

1.3 Hedef

 

Hedef,  kabul edilebilen ve mutabık olunan bir yapıda  bir “Uzmanlık Temelli Yeterlilik” eğitimi sağlamaktır. Piyasanın ihtiyacı olan, “MESLEKİ EĞİTİM SEVİYELERİ 1, 2, 3” ü  kapsayan(bunun için Madde 2.1’e bakınız)  bir süreçtir. Bu yapı,  piyasanın istihdam ihtiyacını karşılayacak veya belirli bir seviyede istihdam için hazırlık yapılmış olacaktır.

 

1.4 UZMANLIK TEMELLİ YETERLİLİK nedir?

 

Tarihi olarak bir çok insan, “akademik kazanım seviyesi” olarak edindiği bir yeterliliğe sahip olmuştur. Ancak bu her zaman öğrendiklerini gerçek hayat şartlarına uygulayabilecekleri anlamına gelmez. Gerçek hayat becerileri, akışkan gücü sistemlerinin bakım ve yönetimleri ile ortak olarak yapılan işe bağlıdır ve şöyle sıralanabilir: 

 

-PLANLAMA VE HAZIRLIK

-SİSTEMİN KURULMASI

-İŞLETMEYE ALMA

-DENEME

-İDAME ETTİRME

-ARIZA TESPİTİ VE GİDERİLMESİ

-SÖKME VE DEĞİŞTİRME

-SÖKME VE YENİDEN MONTE ETME

 

Çeşitli mesleki seviyelerde bu görevleri yapabilmek, belirli bir performansla bu işleri başarmak ve belirli bir süre içinde bunların tekrarlanabilirliğini sağlamak ancak UZMAN bir elemanın yapabileceği iştir.

 

“UZMANLIK TEMELLİ YETERLİLİK”, bu nedenle bir bilgi ve bu bilginin uygulanabilirliğini içerir. Bir işyerinde pratik deneyimle veya simüle edilen şartlarla desteklenerek elde edilir.

 

1.5 MESLEK SEVİYELERİ – BİLGİ TEMELLİ/UZMANLIK TEMELLİ, MESLEKİ İHTİYAÇLARI KARŞILAYAN EĞİTİM PROGRAMLARI

 

Bu notları okuyanlara, bilgi temelli eğitim seviyeleri ile ilgili bilgi vermek için aşağıda verilen basit bir örneğin açıklayıcı  olacağını düşünüyoruz.

 

Örnek olarak bir emniyet valfi ele alınmıştır. Bu örneğe paralel olarak, hangi eğitim seviyelerinde nasıl bilgiler verileceği, nasıl pratik yapılacağı ve nasıl bir deneyim elde edileceği anlaşılabilecektir.

 

EMNİYET VALFİ

 

Eğitim Seviyesi 1: Öğrenciler, bir emniyet valfinin ne olduğunu,  ne görev yaptığını ve nasıl yaptığını öğrenir.(Temel Fonksiyon)

 

Eğitim Seviyesi 2: Öğrenciler Seviye 1’e ilaveten emniyet valfinin nasıl çalıştığını öğrenir.(Fonksiyon ve Çalışma)

 

Eğitim Seviyesi 3: Öğrenciler burada Seviye 2’ye ilaveten, emniyet valfinin kullanılabileceği farklı uygulamaları(boşaltma, oransal kontrol) ve muhtemel arızalarını öğrenir.(Fonksiyon, Çalışma, Uygulama ve Teknik Özellikler)

 

Eğitim Seviyesi 4: Öğrenci ilk 3 seviyeye ilaveten, emniyet valfinin tasarım bakış açılarını, ürün seçimi ve uygunluğunu  öğrenir.

 

Eğitim Seviyesi 5: Öğrenci önceki 4 seviyeye ilaveten emniyet valfi tasarımı için gerekli tüm bilgi ve becerileri öğrenir.

 

Bu örneklere bakarak, Seviye 5 eğitimi ve Seviye 1 eğitimi alan kişilerin aynı şeyleri bilmeleri gerektiğinin söyleyebiliriz. Sadece bilginin genişlik ve derinliğinde önemli farklar vardır. Seviye 1 az bir genişlik ve derinliğe sahip iken, Seviye 5 çok daha geniş ve çok daha derin bilgi konularına sahiptir.

 

Temel seviyeden, Seviye 1’e kadar yalnızca öğretim ve pratik gerekmekte; çok az deneyim gerektiren, diğer dallarda bilgi gerektirmeyen, ne yapılacağı önceden prosedüre bağlanmış mükerrer iş uygulamaları için gerekli olmaktadır.

 

Seviye 1’den Seviye 2’ye kadar, Seviye 2’nin ihtiyaç duyacağı deneyime sahip, uzmanlık eğitim almış ve pratik yapmış olmak gereklidir.

 

Seviye 2’den Seviye 3’e kadar olanlarda, Seviye 2’ye göre daha derinlikli ve daha geniş bir bilgi seviyesi ile akışkan gücünü tamamlayan diğer konularda da bilgi sahibi olmalıdır. Seviye 3’te ise artık o konu hakkında gayet derin ve geniş bir bilgi ve beceriye, bu seviyenin gerektirdiği karmaşık mesleki konularda yeterli deneyime sahip olmalıdır.

 

2. AKIŞKAN GÜCÜ SİSTEMLERİNDE UZMANLIK

 

2.1. MESLEK SEVİYELERİ

 

   

SEVİYE 1: Kurulmuş olan bir prosedüre göre çalışmaları yürüten kişidir. Yapılan işler mükerrer ve kısa vadelidir.  Bir çok problemde ya yardım için çağrılacak veya önceden belirtilmiş faaliyetleri yerine getirecektir.

SEVİYE 2: Bu kişi çeşitli faaliyetleri yapabilmeli, teknik faktörlerle ilgili konularda bilgi sahibi olmalıdır. Bu faaliyetler çeşitli ve rutin olmayan sorunlar, uygulamalar ve yorumlar olarak ortaya çıkabilir. Aynı şekilde basit tanı kontrolleri yapabilmeli ve sapmalara olumlu çözümler bulabilmelidir. Diğer çalışma grupları ile işbirliği yapması da gerekebilecektir.

SEVİYE 3: Bu kişi sıklıkla karmaşık ve geniş bir sahada faaliyetlerini sürdürmek durumundadır. Çoğunlukla; prosesler, kaynaklar ve şartnameler gibi teknik konularda karar verici durumda olacaktır. İş planlaması, arızaların bulunması ve giderilmesinden sorumlu olacaktır. Yaptığı işin kalitesini üstlenir ve sonucunu da takip eder.

 

Seviye 4 ve Seviye 5 daha sonra belirlenecektir.  

 

2.2. BİLGİ TEMELLİ VE UZMANLIK TEMELLİ BECERİLER LİSTESİ

 

2.3. KULLANLAN TEKNİK TERMİNOLOJİ İFADELERİ

 

Kaynak: CETOP İnternet Sitesi

Tercüme eden: Abdullah Parlar

September 2023
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Mon Aug 07 @09:00 - 04:30PM
Hidrolik Seviye-1 Karma Grup
Tue Aug 08 @09:00 - 04:30PM
Hidrolik Seviye-1 Karma Grup
Wed Aug 09 @09:00 - 04:30PM
Hidrolik Seviye-1 Karma Grup
Mon Aug 21 @09:00 - 04:30PM
Müşteriye Özel Hidrolik Eğitimi
Tue Aug 22 @09:00 - 04:30PM
Müşteriye Özel Hidrolik Eğitimi
Wed Aug 23 @09:00 - 04:30PM
Müşteriye Özel Hidrolik Eğitimi
Thu Aug 24 @09:00 - 04:30PM
Müşteriye Özel Hidrolik Eğitimi
Tue Sep 19 @09:00 - 04:30PM
Hidrolik Seviye-1 Eğitimi (Karma Grup)
Wed Sep 20 @09:00 - 04:30PM
Hidrolik Seviye-1 Eğitimi (Karma Grup)
Thu Sep 21 @09:00 - 04:30PM
Hidrolik Seviye-1 Eğitimi (Karma Grup)