Akder - Akışkan Gücü Derneği

1- Hidrolik Seviye-1 Tekrarı

 • Hidroliğin tanımı
 • Enerji iletim seçeneklerinin karşılaştırılması (Pnömatik, Hidrolik, Mekanik, Elektrik)
 • Uygulama alanları
 • Temel fizik sel büyüklüklerin açıklanması (Basınç, Debi, Kuvvet, Hız)
 • Pascal Kanunu, Hidrostatik Basınç, Akış Yasaları
 • Hidroliğin avantaj ve dezavantajları
 • ISO 1219 standartlarına göre devre elemanlarının sembolleri
 • Yön denetim valflerin içyapısı ve çalışma prensipleri
 • Yön denetim valfleri kontrol tipleri (bobinli, el kumandalı vb…)
 • Yön denetim valflerinin parçaları
 • Sık kullanılan sürgü tipleri (Açık merkez, Kapalı merkez, A-B Tanka açık, H merkez) uygulama alanları
 • Sürgülü valflerde iç kaçaklar
 • Pilot kumandalı çek valflerin içyapısı, çalışma prensibi ve uygulama alanları
 • İkiz kilitleme valflerinin içyapısı, çalışma prensibi ve uygulama alanları
 • Basınç kaybı eğrisinden valflerin geçirgenliğinin belirlenmesi
 • Valf bağlantı plakası standartları
 • Bobin güç eğrileri
 • Sürgü kuvvetleri
 • Pilot kumandalı yön denetim valfleri
 • Oturmalı tip valflerin içyapısı, çalışma prensibi ve uygulama alanları
 • Basınç emniyet valflerinin içyapısı, çalışma prensibi ve uygulama alanları
 • Pilot kumandalı emniyet valflerinin içyapısı, çalışma prensibi ve uygulama alanları
 • Emniyet valflerindeki enerji kayıpları
 • Basınçsız sıfırlamalı tip emniyet valfi (elektrikli tip)
 • Değişik basınç kademeli devreler
 • Basınç sıralama valflerinin içyapısı, çalışma prensibi ve uygulama alanları
 • Basınç düşürücü valflerinin içyapısı, çalışma prensibi ve uygulama alanları
 • Kısma valflerinin içyapısı, çalışma prensibi ve uygulama alanları
 • Kısma prensibi, 4/2 kuralı
 • Yük değişiminden kısma ayarının etkilenmesi
 • Sıcaklık değişiminden kısma ayarının etkilenmesi
 • Hassas kısma valflerinin içyapısı, çalışma prensibi ve uygulama alanları
 • Girişte kontrol, çıkışta kontrol ve By-Pass kontrol yöntemi
 • 3 yollu akış kontrol valfleri
 • Hidrolik akümülatörlerin içyapısı ve çalışma prensibi
 • Akümülatör uygulamaları (enerji depolama, acil durum uyg. Kuvvetlerin dengelenmesi vb…)
 • Hidrolik akümülatör çeşitleri (balonlu, diyaframlı, pistonlu ) çalışma prensipleri ve uygulama alanları
 • Akümülatörlere gaz dolumunda dikkat edilmesi gerekilenler.
 • Akü emniyet bloğu özellikleri
 • İlave azot gazı tüpü takviyesi

2- Hidrolik Silindirler ve Sızdırmazlık Elemanları

 • Hidrolik silindirlerin içyapısı ve çalışma prensipleri
 • Hidrolik Silindirleri oluşturan parçalar ve özellikleri 
 • Hidrolik Silindirlerin montaj şekilleri
 • Hidrolik Silindirlerde yastıklama
 • Silindir millerinde burkulma
 • Sızdırmazlık elemanı seçim kriterleri
 • Sızdırmazlık malzemelerinin özellikleri
 • Dudaklı U(nutring) keçeler ve uygulamaları
 • Teflon yağ tutucu(omegat) keçeler ve uygulamaları
 • Takım(manşet, çavuş) keçeler ve uygulamaları
 • Kompakt keçeler ve uygulamaları
 • T keçeler ve uygulamaları
 • Yaylı U keçeler ve uygulamaları
 • Toz sıyırıcılar ve uygulamaları
 • Sızdırmazlık elemanlarının montajında dikkat edilmesi gerekenler
 • İç kaçak probleminin tespiti
 • Düşük basınçta kaçak problemleri
 • Sızdırmazlık elemanlarının depolanmasında dikkat edilmesi gerekenler

3- Hidrolik Pompalar

 • Hidrolik pompa çalışma prensibi
 • Pompa çeşitleri çalışma prensipleri ve uygulama alanları 
 • Sistemde hız kontrolü ya da basınçta bekleme durumlarında oluşan enerji sarfiyatı
 • Sistemde debiyi değiştirme yöntemleri
 • Değişken devirle pompa tahrik yöntemi
 • Değişken deplasmanlı paletli pompaların deplasman değiştirme mekanizmaları
 • Değişken deplasmanlı pistonlu pompaların yabancı saha değiştirme mekanizmaları
 • Pompa kontrol yöntemleri (mekanik, elektrik, hidromekanik, elektrohidrolik)
 • Deplasman değiştirme kriterleri ve karşılaştırılması
 • Kontrol aygıtları çalışma prensipleri
 • Değişken deplasmanlı pompa ile ilave emniyet valfinin kullanımı
 • Birden fazla basınç duyarlı pompanın birlikte kullanımı
 • Pompa arıza sebepleri
 • Kavitasyon tanımı, nedenleri ve engelleme yöntemleri
 • Pompa tipine göre montaj yöntemi
 • Cetop’ a Göre Hidrolik Pompaların Çalıştırılması, Kullanılması ve Bakımı İçin Tavsiyeler

4- Oransal ve Servo Valfler

 • Sürekli kumandalı valflerin sınıflandırılması
 • Hidrolik sistemlerde nominal debi
 • Valflerde oransallık prensibi (sürgü ve bobin oransallığı)
 • Yön denetim valflerin içyapısı ve çalışma prensipleri
 • Hidrolik sistemlerde oransal valflerin kullanılma sebepleri
 • Oransal valflerin dezavantajları
 • Kuvvet ve konum kontrollü oransal bobinler
 • Oransal basınç kontrol valflerinin içyapısı, çalışma prensibi, çeşitleri ve uygulama alanları
 • Oransal akış kontrol valflerinin içyapısı, çalışma prensibi, çeşitleri ve uygulama alanları
 • Oransal yön kontrol valflerinin içyapısı, çalışma prensibi, çeşitleri ve uygulama alanları
 • Servo bobin valflerin içyapısı ve çalışma prensipleri
 • Sürgü-gömlek prensibi
 • Sıfır taşma
 • Yüksek yanıt valfleri (High Response) çalışma prensipleri
 • Servo valflerin tanımı
 • Servo valflerin kullanım alanları
 • Jet boru tipi yükselticili servo valflerin içyapısı ve çalışma prensibi
 • Klape-nozül tipi yükselticili servo valflerin içyapısı ve çalışma prensibi
 • Histerezis değerinin servo ve oransal valflere etkisi
 • Sürgü geometrisinin servo ve oransal valflere etkisi
 • Farklı debi geçirgenliğine sahip sürgü çeşitleri
 • Sürgü geçişleri
 • Cevap süresi (response time) ve frekans cevabının tanımı
 • Tipik oransal valf kartının (amfisinin) blok diyagramı
 • Oransal valf kartları üzerinde yapıla bilinen bazı ayarlar

5- Lojik Valfler

 • Lojik valflerin sınıflandırılması ve uygulama alanları
 • Lojik valflerin içyapısı ve çalışma prensibi
 • Lojik valflerde popete etki eden kuvvetler
 • Lojik valflerin avantajları
 • Lojik valflerin kontrol tipleri (A hattından, B hattından… )
 • Lojik valflerin yön denetim fonksiyonu
 • Lojik valflerin basınç denetim fonksiyonu
 • Lojik valflerin akış denetim fonksiyonu
 • Lojik valflerde alan oranı seçimi
 • Lojik valflerde yay seçimi
 • Lojik valflerde sönümle özelliği
 • Lojik valflerde orifis seçimi
 • Lojik valf uygulamaları

6- Kapalı Devre Hidrolik Sistemler

 • Kapalı devre hidrolik sistemin tanımı ve uygulama alanları
 • Kapalı devre sistemlerin avantaj ve dezavantajları
 • Kapalı devre hidrolik sistem pompalarının içyapısı ve çalışma prensipleri
 • Kapalı devre sistemlerin incelenmesi

7- Akış Bölücüler, Karşı denge valfleri ve Fren Valfleri

 • Hidrolik sistemlerde akış bölme ihtiyacı
 • Akış bölme teknikleri
 • Döner tip akış bölücülerin içyapısı ve çalışma prensibi
 • Sürgülü tip akış bölücülerin içyapısı ve çalışma prensibi
 • Karşı denge valflerinin içyapısı ve çalışma prensibi
 • Karşı denge valfinin ayar değerinin belirlenmesi
 • Karşı denge valfi uygulamaları

8- Örnek Hidrolik Devreler ve Hidrolik Sistem Hesapları

 • Örnek hidrolik devreler
 • Rejeneratif devreler 
 • Örnek bir hidrolik sistem tasarımı.
 • Pompa iletim hacmi, silindir çapı, sistem debisi ve elektrik motoru hesabı
 • Sistemde kullanılacak valflerin büyüklüklerinin belirlenmesi

9- İletim Hatları ve Bağlantı Elemanları 

 • Hidrolik boru standartları ve özellikleri
 • Hidrolik hortum standartları ve özellikleri
 • Hidrolik bağlantı yöntemleri
 • Yüksüklü bağlantı elemanlarının montajında dikkat edilmesi gerekenler
 • Çabuk bağlantı elemanları(quick coupling) özellikleri, uygulama alanları
 • Boru kelepçeleri 
 • Flanşlı bağlantılar
 • Boru, hortum çapı hesabı
 • Hidrolik sistemlerde olası tehlikeler ve alınması gereken güvenlik tedbirleri

10- Hidrolik Filtrasyon

 • Kirletici unsurların tanımı, sınıflandırılması
 • Hidrolik devre elemanlarında kritik boşluklar
 • Kirletici partiküllerin devre elemanlarına zararları
 • Kirletici partiküllerin hidrolik sisteme giriş yolları
 • Kirlilik seviyesi dereceleri (NAS, İSO)
 • Katı partikül kirliliğinin analizi
 • Filtre elemanları ve beta testi
 • Filtrelerin içyapısı ve çalışma prensipleri
 • Filtre tipleri (basınç, emiş, dönüş, havalandırma vb…)
 • Kirlilik göstergeleri
 • Aşınma mekanizmaları
 • Sıvı ve gaz kirleticiler
 • Hidrolik sisteme suyun girme yolları
 • Suyun hidrolik sisteme zararları
 • Yağdan su ayırma yöntemleri
 • Asitleme (pickling) yöntemi ile hidrolik boruların temizlenmesi
 • Yıkama (flushing) yöntemi ile hidrolik boruların temizlenmesi

 

Eylül 2023
P S Ç P C C P
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Etkinlik yok